ผลิตภัณฑ์

340 view 06 / 01 / 2020

เชลแลคเกล็ดทาไม้เกรดพรีเมียม ขนาด 450 กรัม SHELLAC FLAKES 450 g.

ราคา 240.00 บาท 240.00
สินค้าจะดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ : 02-06-2020
เชลแลคเกล็ด (Flake Shellac)
เชลแลค คือครั่งเม็ดที่ผ่านกระบวนการที่ทำให้บริสุทธฺ์สูงสุด โดยเชลแลคเกล็ดนั้นจะมีหลากหลายเฉดสีตามวัตถุดิบตั้งต้น และกระบวนการผลิตโดยธรรมชาตินั้น เชลแลคจะมีส่วนผสมของแวกส์หรือขี้ผึ้งประมาณ 3-5% เชลแลคมี 2 ประเภทคือ ชนิดธรรมดา (Waxy Shellac)
กับ เชลแลคชนิดสกัดแวกส์ออก (Dewaxed Shellac)
ที่เรานำมาจำหน่ายนั้นจะเป็นเชลแลคเกล็ดทาไม้แบบพรีเมียมชนิดสกัดแวกส์ออก (Dewaxed Shellac)
1. มาตราฐานยุโรป และ อเมริกา
2. ละลายง่าย เนื้อใสไม่ตกตะกอน
3. เชลแลคสกัดแวกส์ออก สีทับหน้าไม่หลุดร่อน
4. กันยางไม้ และความชื้น ยืดอายุงานสีไม้
วิธีการใช้งาน
เชลแลคเกล็ด 1 ถุง ขนาด 450 กรัม
ผสมกับแอลกอออล์ 3-5 ลิตร แล้วแต่ความเข้มข้นที่ต้องการ
ขนาดและปริมาณ
1 ถุง บรรจุ 450 กรัม

รายละเอียด

เชลแลคเกล็ด (Flake Shellac)
เชลแลค คือครั่งเม็ดที่ผ่านกระบวนการที่ทำให้บริสุทธฺ์สูงสุด โดยเชลแลคเกล็ดนั้นจะมีหลากหลายเฉดสีตามวัตถุดิบตั้งต้น และกระบวนการผลิตโดยธรรมชาตินั้น เชลแลคจะมีส่วนผสมของแวกส์หรือขี้ผึ้งประมาณ 3-5% เชลแลคมี 2 ประเภทคือ ชนิดธรรมดา (Waxy Shellac)
กับ เชลแลคชนิดสกัดแวกส์ออก (Dewaxed Shellac)
ที่เรานำมาจำหน่ายนั้นจะเป็นเชลแลคเกล็ดทาไม้แบบพรีเมียมชนิดสกัดแวกส์ออก (Dewaxed Shellac)
1. มาตราฐานยุโรป และ อเมริกา
2. ละลายง่าย เนื้อใสไม่ตกตะกอน
3. เชลแลคสกัดแวกส์ออก สีทับหน้าไม่หลุดร่อน
4. กันยางไม้ และความชื้น ยืดอายุงานสีไม้
วิธีการใช้งาน
เชลแลคเกล็ด 1 ถุง ขนาด 450 กรัม
ผสมกับแอลกอออล์ 3-5 ลิตร แล้วแต่ความเข้มข้นที่ต้องการ
ขนาดและปริมาณ
1 ถุง บรรจุ 450 กรัม